WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 18080 z dnia 04 września 2023Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej w Gnieźnie przy ul. Witkowskiej 9-11

W związku z zaprzestaniem z dniem 31.08.2023 r. realizacji świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach umowy zawartej ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Gnieźnie przy ul. Witkowskiej 9-11 informujemy o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

Ośrodek Miłosiernego Samarytanina

Orła Białego 20, Gniezno

61 425 57 87

NZOZ Kinesis Fizjoterapia Barbara Jaźwiec

Gen. Władysława Sikorskiego 1b, Gniezno

61 670 96 13

Fizjomedica Monika Kolberg

Elizy Orzeszkowej 29/4, Gniezno

606 192 414

Centrum Medyczne "Hipokrates" W Gnieźnie Sp. z o. o.

Jabłoniowa 23, Gniezno

787 788 960

Placówka Rehabilitacji Fizjo-Kama

Leona Barciszewskiego 12, Gniezno

61 429 25 37

Sancor Zakład Paliatywnej Opieki Zdrowotnej
i Rehabilitacji W Gnieźnie

Św. Michała 19/1, Gniezno

668 688 055

Oddział Funduszu informuje, że w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, pacjent wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

(Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)

 

 

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158