WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 18068 z dnia 29 sierpnia 2023Drukuj

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

KOMUNIKAT O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 2561 z późn. zm.), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia unieważnia następujące postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, prowadzone w trybie konkursu ofert w rodzaju OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ w zakresie:

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - II POZIOM REFERENCYJNY:

  • nr 15-23-000383/PSY/04/1/04.9902.400.03/01 – obszar kontraktowania: GRUPA POWIATÓW SUBREGION KONIŃSKI

 

UNIEWAŻNIENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowania: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - psy)

 

 

 

 

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [293KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158