WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 18067 z dnia 25 sierpnia 2023Drukuj

Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023

KOMUNIKAT W SPRAWIE WNIOSKU O ZAWARCIE UMOWY O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA ROK 2023

Dotyczy: terminu składania wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego

W związku z opublikowanym w dniu 22 sierpnia 2023 roku zaproszeniem dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim do złożenia wniosku o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na rok 2023, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż termin złożenia wniosku dla wnioskodawcy ubiegającego się o zawarcie umowy wyznacza się na dzień 04.09.2023 r.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158