WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 18053 z dnia 22 sierpnia 2023Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w CZP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU
o zawarcie umowy

o realizację programu pilotażowego

w centrach zdrowia psychicznego

na rok 2023

 

KOD POSTĘPOWANIA 15-23-000401/PPZ/18/4/13

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 2561 ze zm.)

 

WIELKOPOLSKI OW NFZ W POZNANIU
Adres: POZNAŃ, ul. PIEKARY 14/15


zaprasza

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

 

do złożenia wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na obszarze powiatu ostrowskiego. Kody TERYT: 3017.

Wniosek może złożyć podmiot będący świadczeniodawcą w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniający wymagania określone w zarządzeniu 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz w zarządzeniach zmieniających.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz zarządzeń zmieniających.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2023 dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ ul. GRUNWALDZKA 158, od dnia 22.08.2023 do dnia 31.08.2023 w godzinach 8-16 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na 2023 rok proszony jest o złożenie wniosku do dnia 31.08.2023 roku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM  OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158