WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 18042 z dnia 10 sierpnia 2023Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne

INFORMACJA

O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ

W RODZAJU

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu przez następującego wnioskodawcę:

 

AUDIO-COM APARATY SŁUCHOWE SP. Z O.O.

63-300 PLESZEW  POZNAŃSKA 26

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ZPO od 01.09.2023 r.

 

ANNA HETMAŃSKA

62-052 KOMORNIKI STAWNA 7/11

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ZPO od 01.09.2023 r.

 

BELSONO S.C.

62-300 WRZEŚNIA SŁOWACKIEGO 30

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju ZPO od 01.09.2023 r.

           

SERWIS MEDYCZNO-PROJEKTOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

87-100 TORUŃ  ŻÓŁKIEWSKIEGO 20/26

wniosek o dodanie miejsca do zakresu udzielania świadczeń od 01.09.2023 r.

 

ESSITY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

02-801 WARSZAWA PUŁAWSKA 435A

wniosek o dodanie do umowy nowego miejsca udzielania świadczeń od 01.09.2023 r.

 

NEUCA S.A.

87-100 TORUŃ FORTECZNA 35-37

wniosek o dodanie do umowy nowego miejsca udzielania świadczeń od 01.09.2023 r.

 

"SIT SALUTI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

94-406 ŁÓDŹ KINGA C. GILLETTE 11

wniosek o dodanie do umowy nowego miejsca udzielania świadczeń od 01.09.2023 r.

 

 

Z up. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

Marzena Kostuj

p.o. Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158