WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 18014 z dnia 02 sierpnia 2023Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie GASTROENTEROLOGII w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 16/18

W związku z zakończeniem z upływem dnia 31.07.2023 r. realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 16/18 w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie gastroenterologii, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług pozostałych podmiotów leczniczych, realizujących świadczenia w tożsamym zakresie. Wykaz placówek leczniczych :

CENTRUM MEDYCZNE HCP SP. Z O.O. NZOZ CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO STACJONARNE

61-485 POZNAŃ-WILDA, 28 CZERWCA1956 194

(61) 22 74 437

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU

60-355 POZNAŃ-GRUNWALD, PRZYBYSZEWSKIEGO 49

(61) 66 98 222

POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG MEDYCZNYCH

61-696 POZNAŃ-STARE MIASTO, ALEJE SOLIDARNOŚCI 36

(61) 64 77 780

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ PORADNI SPECJALISTYCZNYCH "TERMEDICA"

60-681 POZNAŃ-STARE MIASTO, OS. BOLESŁAWA CHROBREGO 101

(61) 62 22 377

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

Podstawa prawna:

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.)

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158