WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Świadczeniodawców

Komunikaty dla świadczeniodawców

Artykuł archiwalny nr: 17703 z dnia 23 marca 2023Drukuj

Zaproszenie na spotkanie Webex: Szkolenie – konkurs ofert SPO [A]

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem w dniu 23 marca 2023 r. postępowań konkursowych w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresach:

  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno- opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym;
  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/ opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży;
  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo - leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie;
  • świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie/opiekuńczo - leczniczym dla dzieci wentylowanych mechanicznie,

informujemy, że w dniu 27 marca 2023 r. o godz. 11:00 odbędzie się (on-line) spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad tworzenia i składania ofert oraz warunków wymaganych obowiązujących w ogłoszonych postępowaniach konkursowych w poszczególnych zakresach świadczeń. Spotkanie dedykowane jest podmiotom, które zamierzają wziąć udział w ogłoszonych w Wielkopolskim OW NFZ postępowaniach konkursowych w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.

W celu uzyskania dostępu do spotkania, prosimy o rejestrację pod linkiem:

https://wownfz.webex.com/weblink/register/rc0e68c2aa894b35921510f879f27bb1a

Połączenie wideokonferencji: spotkanie szkoleniowo-informacyjne będzie możliwe przy zapewnieniu następujących warunków technicznych:

  1. komputer wyposażony w kamerę internetową, mikrofon i głośnik;
  2. dostęp do sieci Internet (min 2 MB/s).

Z uwagi na sprawność przeprowadzenia i tym samym zagwarantowania dobrej jakości połączenia on-line, prosimy by Podmioty zainteresowane udziałem w spotkaniu wykorzystały wyłącznie jedno podłączenie na ww. wideokonferencję.

Zastrzeżenie:  W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem podmiotów leczniczych w ww. wideokonferencji, Oddział Funduszu zastrzega możliwość wyznaczenia kolejnego terminu spotkania on-line.

Uwaga:  w przypadku pytań związanych z warunkami technicznymi prosimy o kontakt pod nr tel.: 61 655 44 48; 61 8506050.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158