WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2023

Artykuł nr: 17697 z dnia 22 marca 2023Drukuj

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

2023-09-20
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-09-14
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-08-09
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - komunikat transport sanitarny, badania diagnostyczne obrazowe

2023-08-09
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-08-09
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-08-08
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-07-21
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - komunikat transport sanitarny, badania diagnostyczne obrazowe

2023-07-21
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-07-21
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-06-07
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-05-31
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-05-26
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-05-26
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-05-18
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-05-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - komunikat transport sanitarny, badania diagnostyczne obrazowe

2023-05-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-05-02
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-04-28
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

PROTESTY

2023-04-13
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-03-23
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - komunikat transport sanitarny, badania diagnostyczne obrazowe

2023-03-23
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-03-23
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158