WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 17513 z dnia 23 grudnia 2022Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych: świadczenia stomatologiczne w placówce na Os. Konstytucji 3 Maja 19/23, 63-200 Jarocin

W związku z zaprzestaniem z dniem 24 grudnia 2022r., realizacji świadczeń w ramach umów zawartych ze świadczeniodawcą udzielającym usług medycznych w Jarocinie Os. Konstytucji 3 Maja 19/23, w rodzaju leczenie stomatologiczne, w zakresie: świadczenia ogólnostomatologiczne, Wielkopolski Oddział Funduszu informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych:

L.p

Nazwa Świadczeniodawcy

Adres miejsca udzielania świadczeń

Telefon

1

PORADNIA STOMATOLOGICZNA M-DENT

63-200 JAROCIN
UL. HALLERA 9

(62) 74 79 963

2

PORADNIA STOMATOLOGICZNA STOMED

63-200 JAROCIN
UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 9

(62) 74 76 688

3

N ZOZ ESKULAP PORADNIA STOMATOLOGICZNA

63-200 JAROCIN
O. SERAFINA NIEDBAŁY 20

(62) 74 75 885

Oddział pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie.  Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Podstawa prawna:  Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158