WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 17465 z dnia 30 listopada 2022Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie konkurs ofert 2023

przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu uprzejmie informuje o przesunięciu z dnia 30 listopada 2022 roku na dzień 06 grudnia 2022 roku terminu rozstrzygnięcia postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zdrowotnych kontraktowanych odrębnie:

  • 15-23-000003/SOK/11/1/11.0000.048.02/01 w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych dla Grupy Powiatów Subregionu Pilskiego
  • 15-23-000004/SOK/11/1/11.0000.048.02/01 w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych dla Grupy Powiatów Subregionu Konińskiego
  • 15-23-000005/SOK/11/1/11.0000.048.02/01 w zakresie żywienia dojelitowego w warunkach domowych dla Grupy Powiatów Subregionu Poznańskiego
  • 15-23-000008/SOK/11/1/11.2150.042.02/01 w zakresie tlenoterapii domowej dla Grupy Powiatów Subregionów Kaliskiego
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158