WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2023

Artykuł nr: 17350 z dnia 28 września 2022Drukuj

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

2023-11-09
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – unieważnienie postępowania

2023-11-09
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-10-24
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – unieważnienie postępowania

2023-10-04
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – komunikat dla Oferentów

2023-10-04
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – cena oczekiwana

2023-10-04
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – ogłoszenie postępowania

2023-09-29
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – rozstrzygnięcie postępowania

2023-09-19
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-08-16
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – cena oczekiwana

2023-08-16
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – ogłoszenie postępowania

ODWOŁANIA

2022-12-06
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2022-11-30
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2022-11-30
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

PROTESTY

2022-11-21
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2022-11-21
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2022-09-29
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – ceny oczekiwane

2022-09-29
Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158