WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Artykuł nr: 17339 z dnia 26 września 2022Drukuj

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ogłoszenie postępowania

KONKURS OFERT 2022
OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna w zakresie:

• ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM - Grupa powiatów: CHODZIESKI, WĄGROWIECKI

OGŁOSZENIA
(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: ogłoszone, w przedmiocie postępowania: opieka paliatywna i hospicyjna - OPH).

MATERIAŁY KONKURSOWE:

Program NFZ-KO

Program do przeglądania plików *pdf

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158