WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 17287 z dnia 02 września 2022Drukuj

Komunikat dla pacjentów korzystających z usług medycznych - świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 84

W związku z zaprzestaniem z upływem dnia 31.08.2022 r. realizacji świadczeń w ramach umowy zawartej przez WOW NFZ ze świadczeniodawcą Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 84, udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach w zakresie alergologii dla dzieci, Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o możliwości skorzystania z usług innych podmiotów leczniczych, które znajdują się najbliżej zamkniętego miejsca udzielania świadczeń w tożsamym zakresie.

Wykaz placówek leczniczych :

 

Nazwa świadczeniodawcy

Adres miejsca wykonywania usług

Numer telefonu

SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

60-572 POZNAŃ-JEŻYCE
SZPITALNA 27/33

61 849 14 30

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU

60-663  POZNAŃ-JEŻYCE
UL. WRZOSKA 1

61 616 21 41

61 616 21 42

61 616 21 43

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALERGO-MED SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA

60-823 POZNAŃ-JEŻYCE
SŁOWACKIEGO 8

61 662 80 10
61 866 85 11

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

60-241 POZNAŃ-GRUNWALD
KOSYNIERSKA 10

61 86 38 524

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ EUROMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

61-156 POZNAŃ
OS. PIASTOWSKIE 58

61 875 33 44

MED-LUX SP. Z O.O.

62-081 PRZEŹMIEROWO
RYNKOWA 63

61 816 39 00

MED-LUX SP. Z O.O.

62-031 LUBOŃ
ŻEROMSKIEGO 1

61 813 92 23

MEDICOMPLEX
DARIUSZ ZIMOWSKI

62-050 MOSINA
KONOPNICKIEJ 33

61 819 22 71

 

 

Oddział Funduszu pragnie poinformować, iż w przypadku zakończenia wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniobiorca (pacjent) wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez inny podmiot wykonujący umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Podmiot leczniczy, do którego zgłasza się pacjent, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy. W tym celu placówka, która zakończyła wykonywanie umowy, jest zobowiązana wydać pacjentowi zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się pacjenta. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie ponosi opłaty.

 

Podstawa prawna

Art. 20 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)

 

                                                                         

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

              Wielkopolski OW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158