WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Artykuł nr: 17266 z dnia 24 sierpnia 2022Drukuj

Opieka Paliatywna i Hospicyjna - konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia cenę oczekiwaną w postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, ogłoszonych 24 sierpnia 2022 roku.

 

Kod zakresu świadczeń

Zakres świadczeń

Cena oczekiwana

15.2180.027.02

ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM

78,01 zł

15.4180.021.02

ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM

79,71 zł

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158