WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 16993 z dnia 11 kwietnia 2022Drukuj

Budżet na leczenie pacjentów w Wielkopolsce w 2021 r. przekroczył 10 miliardów złotych

  • Wielkopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia podsumował 2021 rok.

  • Poziom realizacji ryczałtu w szpitalach sieciowych w 2021 roku to 96,35 procent (w 2020 roku było to 88,84 procent).

  • Dyrekcja WOW NFZ podziękowała przedstawicielom szpitali i samorządów za dobrą współpracę w czasie pandemii.

Od kwietnia szpitale w całej Polsce, także w naszym regionie, wróciły do trybu pracy sprzed pandemii. Przestały funkcjonować oddziały covidowe przyjmujące wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem, zamknięte zostały również punkty pobrań wymazów, nie ma też karetek przeznaczonych dla chorych z COVID-19, ani dodatków do wynagrodzenia z tytułu pracy z zakażonym pacjentem. Zmiana ta oznacza przede wszystkim większą dostępność do leczenia dla osób potrzebujących pomocy z powodu innych schorzeń niż COVID-19. Jeżeli pacjent z COVID-19 trafi do szpitala, placówka ta powinna zapewnić mu leczenie w warunkach bezpiecznych dla pacjentów i personelu.

W Wielkopolsce w walkę z pandemią COVID-19 zaangażowane były wszystkie szpitale sieciowe. Na różnych etapach zaangażowanie to było różne. Są szpitale, które od drugiej, a nawet pierwszej fali do końca marca 2022 roku zajmowały się zakażonymi pacjentami, są takie, które włączały się w tę walkę w najbardziej strategicznych momentach, inne nie były włączane wcale, jak choćby szpitale onkologiczne.

Można śmiało powiedzieć, że w naszym regionie wygraliśmy walkę z pandemią, przede wszystkim dzięki dobrej współpracy i wypracowanym wspólnie rozwiązaniom. Doceniam to, że w najbardziej kryzysowych momentach zawsze mogłam na Państwa liczyć i mam nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy nasze relacje w tym trudnym czasie będziemy wspominać już tylko w anegdotach – mówiła Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ podczas spotkania z przedstawicielami organów prowadzących wielkopolskie szpitale oraz ich dyrektorami. Dyrektor WOW NFZ przypomniała, jak w okresie rozpędzającej się czwartej fali pandemii decyzje o uruchamianiu kolejnych łóżek covidowych trzeba było podejmować natychmiast, wspominała rozmowy z dyrektorami placówek o różnych porach dnia i nocy. – Jestem wdzięczna za Państwa postawę, dzięki której mogliśmy zapewnić bezpieczne warunki pacjentom w Wielkopolsce – dodała Agnieszka Pachciarz.

W konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim wziął udział także wojewoda Michał Zieliński, posłanka Katarzyna Sójka i europosłanka Angelika Możdżanowska.

Spotkanie z przedstawicielami wielkopolskich szpitali i ich organów prowadzących było okazją do podziękowań, ale też podsumowania dwóch lat pracy, podczas których placówki leczyły zarówno pacjentów covidowych, jak i pozostałych chorych. Niektórzy dyrektorzy szpitali dokonali karkołomnego wysiłku zapewniając warunki leczenia pacjentom zakażonym, jednocześnie sprawnie realizując umowy z NFZ w zakresie leczenia pacjentów z innymi chorobami.

W sumie w 2020 i 2021 roku, na świadczenia związane z COVID-19 wielkopolski oddział NFZ przekazał placówkom prawie 2,6 miliarda złotych. Największa część tej kwoty została przeznaczona na leczenie – to ponad 840 mln. złotych. Na drugim miejscu znalazły się dodatki dla personelu, które pochłonęły ponad 773 miliony złotych. Trzecia pod względem wysokości kwota, czyli prawie 283 mln zł to dodatkowa opłata ryczałtowa wynosząca 3 proc. wartości umowy, którą wszystkie podmioty otrzymywały podczas pandemii. Pieniądze te miały pomóc pokryć dodatkowe koszty związane z dostosowaniem placówek do wymogów reżimu sanitarnego (dodatkowe maseczki, kombinezony, środki dezynfekcyjne). Zbliżona kwota – 276 milionów złotych została przekazana na szczepienia przeciw COVID-19.

Lata 2020-2021 to nie tylko walka z pandemią. Szpitale w tym czasie realizowały także standardowe umowy, w zakresie, na jaki pozwalały okoliczności. Koszty świadczeń według planu finansowego NFZ za 2020 rok wyniosły 9,3 miliarda złotych, w kolejnym roku była to kwota wyższa o prawie 1,3 miliarda złotych. Choć początkowe założenia planu finansowego były niższe, ostatecznie, po kilku zmianach rok 2021 zamknął się w kwocie 10,59 miliarda złotych.

Podczas spotkania z przedstawicielami szpitali i samorządów dyrekcja WOW NFZ zaprezentowała, jak pracowały wielkopolskie placówki w ostatnim roku w porównaniu z poprzednimi latami, jaka część wartości umów została zrealizowana, które szpitale najlepiej poradziły sobie w tej trudnej sytuacji.

Gdy analizujemy poziom wykonania ryczałtu, czy świadczeń odrębnie finansowanych widzimy, że są placówki, które prowadziły oddziały covidowe i jednocześnie zapewniały dostęp do leczenia dla pozostałych chorych, dobrze sobie przy tym radząc – mówiła Agnieszka Pachciarz. – Byli też tacy, którzy nie do końca odnaleźli się w tej covidowej rzeczywistości.

Poziom wykonania ryczałtu w 2021 roku dla wszystkich wielkopolskich szpitali sieciowych wyniósł 96,35 procent, czyli więcej niż w roku poprzednim, kiedy było to 88,84 procent.

Średni poziom wykonania ryczałtu w 2021 roku wśród szpitali sieciowych I stopnia wyniósł 89 procent. Placówki, które przekroczyły 100 proc. realizacji to Szpital Powiatowy w Trzciance (105,34%), Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu (101,83%), Szpital Średzki w Środzie Wielkopolskiej (102,88%), Szpital w Kępnie (108,43%), Szpital Powiatowy we Wrześni (105,79%) oraz Szpital Powiatowy w Jarocinie (111,26%).

Wśród szpitali II stopnia, 100 procent realizacji ryczałtu przekroczyły placówki: Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie (105,16%), Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (102,10%), Centrum Medyczne HCP w Poznaniu (109,90%), Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (104,20%), Szpital w Puszczykowie (109,96%) oraz Szpital Powiatowy w Śremie (100,32%).

W przypadku szpitali ogólnopolskich (w Wielkopolsce to szpitale kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Szpital MSWiA w Poznaniu) poziom realizacji ryczałtu w 2021 roku wyniósł średnio 100 procent.

Świadczenia odrębnie finansowane to te, za które szpitale otrzymują pieniądze poza ryczałtem. Poziom realizacji takich świadczeń wśród szpitali sieciowych I stopnia w 2021 roku był bardzo zróżnicowany i wyniósł średnio 87,30 procent. Niektóre placówki nie przekroczyły 50 procent, a w przypadku trzech szpitali przekroczył on 100 procent. Były to: Szpital Średzki w Środzie Wielkopolskiej, Szpital Powiatowy we Wrześni i Szpital Powiatowy w Jarocinie.

- Z pandemii mogliśmy także wyciągnąć kilka lekcji – mówi Agnieszka Pachciarz. – Dyrektorzy szpitali mogli wyraźnie zaobserwować, że nie wszystkie świadczenia wymagają hospitalizacji pacjenta. Z powodzeniem wiele z nich można realizować w trybie ambulatoryjnym. Niektóre szpitale wyciągają wnioski i zamierzają rozwijać swoje poradnie specjalistyczne. W ostatnim czasie rozstrzygnęliśmy konkursy na opiekę ambulatoryjną i wśród podmiotów, z którymi podpisaliśmy umowy na nowe poradnie jest wiele szpitali.

W okresie pandemii był czas zawieszenia postępowań konkursowych. W całym 2021 roku wielkopolski oddział NFZ przeprowadził 74 postępowania konkursowe. W tym roku takich konkursów odbyło się już 138.

Również w tym roku wielkopolski oddział Funduszu podpisał umowy z kolejnymi szpitalami na realizację programu KOS-Zawał. To kompleksowa opieka nad pacjentem po zawale mięśnia sercowego, która polega na zagwarantowaniu choremu dostępu do całej gamy świadczeń: od leczenia inwazyjnego, poprzez opiekę ambulatoryjną i rehabilitację, aż do porad dietetycznych. W tej chwili tylko jeden szpital w Wielkopolsce posiadający oddział kardiologiczny, nie jest realizatorem programu KOS-Zawał.

Poprawa jakości opieki kardiologicznej w Wielkopolsce to nasze kolejne wyzwanie – mówi Agnieszka Pachciarz. – Po pierwsze, chcielibyśmy, aby wszystkie szpitale, które spełniają kryteria, realizowały KOS-Zawał, po drugie, liczymy na to, że te podmioty, które zdecydowały się na realizację tego programu, będą kwalifikować do niego większą liczbę pacjentów. W tej chwili w Wielkopolsce 33,3 procent pacjentów po zawale serca jest leczonych w ramach KOS-Zawał i wynik ten można zdecydowanie poprawić.

Niepokojącym zjawiskiem w czasie pandemii był spadek liczby świadczeń onkologicznych. Podmioty ich udzielające nie były angażowane w leczenie pacjentów z COVID-19, jednak w 2020 roku liczba hospitalizacji z powodu leczenia nowotworów spadła. W 2021 roku wzrosła, jednak poprawa opieki nad pacjentami onkologicznymi to wyzwanie na nadchodzący czas.

 

Zespół Komunikacji Społecznej

WOW NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158