WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 16967 z dnia 29 marca 2022Drukuj

Informacja dla pacjenta dotycząca świadczenia leczenia uzdrowiskowego potwierdzonego skierowaniem we wskazanym profilu, miejscu i terminie

Informacja dla pacjenta dotycząca świadczenia leczenia uzdrowiskowego potwierdzonego skierowaniem we wskazanym profilu, miejscu i terminie udzielenia świadczenia

Od dnia 28 marca 2022 r. test na obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 nie jest warunkiem rozpoczęcia realizacji skierowania w wyznaczonym miejscu, terminie i profilu udzielenia świadczenia w zakresie leczenia uzdrowiskowego.

Brak wyniku testu w dniu stawienia się Pani/Pana w wyznaczonym terminie i miejscu udzielania świadczeń nie może  stanowić podstawy odmowy udzielenia świadczenia.

Podstawę odstąpienia od obowiązku wykonywania testów w kierunku SARS CoV 2 pacjentom skierowanym na leczenie uzdrowiskowe stanowi utrata mocy z dniem
28 marca 2022 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.poz.473).

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158