WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 16861 z dnia 14 lutego 2022Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2022 - komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia

KOMUNIKAT

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego numer 15-22-000033/STM/07/1/07.0000.213.02/01 w sprawie zawarcia na okres od dnia 1 marca 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze subregionu poznańskiego. Termin rozstrzygnięcia ww. postępowania przesuwa się z dnia 14 lutego 2022 roku na dzień 15 lutego 2022 roku.

Dyrektor
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Agnieszka Pachciarz

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158