WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Artykuł nr: 16860 z dnia 14 lutego 2022Drukuj

Leczenie stomatologiczne - konkurs ofert 2022 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2022
LECZENIE STOMATOLOGICZNE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonego w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie stomatologiczne, w zakresie:

  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2022 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: leczenie stomatologiczne - stm).

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [2647KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158