WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł archiwalny nr: 16360 z dnia 19 maja 2021Drukuj

Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i fizjoterapii domowej dla osób po przebytej chorobie COVID-19 [A]

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu informuje, że pacjenci mogą korzystać ze świadczeń rehabilitacji przeznaczonej dla osób po przebytej chorobie COVID-19 w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej, fizjoterapii domowej oraz rehabilitacji stacjonarnej.

Usługi w trybie ambulatoryjnym kierowane są do pacjentów po przechorowaniu COVID-19, u których utrzymuje się duszność poważnie utrudniająca aktywność pacjenta (pogorszenie tolerancji wysiłku fizycznego).

Pacjenci, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń w ramach programu fizjoterapii ambulatoryjnej dla osób, po przebyciu COVID-19, mogą skorzystać z fizjoterapii realizowanej w warunkach domowych.

Celem świadczeń jest poprawa sprawności organizmu, zwiększenie tolerancji wysiłku fizycznego. Uczestnik programu dowie się również, jak radzić sobie ze skutkami choroby i co robić, aby jak najszybciej wrócić do pełnej sprawności.

Rehabilitacja pocovidowa w trybie ambulatoryjnym: kliknij i sprawdź listę realizatorów.

Rehabilitacja pocovidowa w trybie domowym: kliknij i sprawdź listę realizatorów.

Podstawa rehabilitacji

Świadczenia fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej dla osób po przebyciu COVID-19 realizowane są na podstawie skierowania wystawionego świadczeniobiorcy przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po zakończonym leczeniu w kierunku COVID-19.

Czas trwania rehabilitacji wynosi do 6 tygodni. Termin rozpoczęcia świadczeń nie później niż 6 miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Wizyta fizjoterapeutyczna pierwszorazowa odbywa się nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Uczestnik programu fizjoterapii dla osób po przebyciu COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych lub domowych w czasie trwania programu nie może korzystać z innych świadczeń rehabilitacyjnych zarówno ze środków programu, jak i innych środków na realizację świadczeń rehabilitacyjnych.

Program fizjoterapii postcovidowej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych i domowych obejmuje trening fizyczny oraz edukację pacjenta.

Program realizowany jest przez podmioty posiadające podpisaną umowę z WOW NFZ na realizację świadczeń w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej, wpisane przez Oddział na Wykaz podmiotów udzielających świadczeń covidowych.

Rehabilitacja stacjonarna

Komunikat na temat rehabilitacji po COVID-19 w trybie stacjonarnym i uzdrowiskowym znajdziesz  >TUTAJ<

Sprawdź, które placówki medyczne świadczą rehabilitację po przebytej chorobie COVID-19 w województwie wielkopolskim: >WYKAZ PLACÓWEK<

 

W załączeniu znajdują się tabele z wykazem podmiotów udzielających świadczeń w ramach programu fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej (aktualizacja: 23.02.2022 r.)

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158