WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Leczenie Uzdrowiskowe

Artykuł nr: 15889 z dnia 28 lipca 2020Drukuj

Leczenie uzdrowiskowe/rehabilitacja uzdrowiskowa - zmiany w zasadach kierowania

Wielkopolski OW NFZ informuje, że wejście w życie w dniu 19 lipca 2019 roku nowelizacji przepisów określających zasady kierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową) wprowadziło następujące zmiany:

- wprowadzono nowy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową - NOWY WZÓR SKIEROWANIA

- wprowadzono 12 miesięczny okres, który musi upłynąć od zakończenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej, do dnia wystawienia kolejnego skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (dotyczy zakresów: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym)

- wprowadzono obowiązek przekazania skierowania do Oddziału Wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od dnia jego wystawieniapod rygorem utraty ważności skierowania

- zniesiono obowiązek weryfikacji skierowań po upływie 18 miesięcy od dnia ich wystawienia

- wyłączona została możliwość wskazania przez lekarza kierującego miejsca oraz terminu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej

źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158