WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ

Artykuł nr: 15763 z dnia 03 czerwca 2020Drukuj

Program badań prenatalnych

Z roku na rok, kobiety w Polsce, decydują się na coraz to późniejsze macierzyństwo. Statystyczna Polka decyduje się urodzić pierwsze dziecko w wieku 29,5 lat, a dzieci matek po 35 roku życia stanowią nawet kilkanaście procent urodzeń. Niestety, powyżej 35 roku życia wzrasta także ryzyko wystąpienia poronienia oraz chorób genetycznych i wad wrodzonych u dziecka.
Przeprowadzenie badań prenatalnych, polegających na określeniu ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych i wykryciu wielu wad rozwojowych we wczesnym okresie ciąży, pozwala na bezpieczne prowadzenie ciąży i umożliwia podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego. Daje także rodzicom dziecka czas, aby przygotować się do natychmiastowego wdrożenia specjalistycznej opieki medycznej zaraz po jego urodzeniu.
Do kogo skierowany jest program?

Program profilaktyczny skierowany jest do kobiet w ciąży, spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  1. Wiek powyżej 35 lat,
  2. Wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka
  3. Stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u matki lub ojca dziecka
  4. Stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową
  5. Stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG i/lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.
Jakie badania w ramach programu?

W ramach programu wykonywane są m.in.:

  1. badania nieinwazyjne: USG płodu i badania biochemiczne, komputerowa ocena ryzyka choroby płodu na podstawie testów przesiewowych; porada genetyczna;
  2. procedury inwazyjne pod kontrolą, USG i badania genetyczne.

W przypadku konieczności wykonywania dalszej diagnostyki pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego poza programem.

Jak skorzystać z badań?

Na badania wykonywane w ramach programu w placówkach, które podpisały umowę z NFZ na jego realizację, kieruje lekarz prowadzący ciążę.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158