WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ

Artykuł nr: 15758 z dnia 03 czerwca 2020Drukuj

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Serce-grafikaChoroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Na ich rozwój największy wpływ mają: niewłaściwe odżywianie się prowadzące do nadwagi i otyłości, mała aktywność fizyczna, palenie papierosów, picie alkoholu oraz stres.

Dzięki badaniom profilaktyczny możliwe jest wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości oraz podjęcie leczenia.

Do kogo skierowany jest program?

Z badań mogą korzystać osoby w wieku 35, 40, 45, 50 oraz 55 lat, które w ciągu ostatnich pięciu lat nie korzystały z tego typu badań.

Jakie badania w ramach programu?

W ramach programu wykonywane są m.in.: określenie BMI (wskaźnik masy ciała), pomiar ciśnienia, badania biochemiczne krwi. W przypadku wykrycia nieprawidłowości pacjent kierowany jest na dalszą diagnostykę.

Jak skorzystać z badań?

Program ten realizowany jest przez wszystkich lekarzy rodzinnych, którzy mają zawartą umowę z NFZ. Osoby kwalifikujący się do programu mogą z niego skorzystać wyłącznie u swojego lekarza rodzinnego.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158