WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Profilaktyka

,,Lepiej zapobiegać niż leczyć" - przewodnik po programach profilaktycznych.

Artykuł nr: 15756 z dnia 03 czerwca 2020Drukuj

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ

 

Profilaktyka polega na zapobieganiu chorobom, a także na wczesnym wykrywaniu chorób oraz na działaniach pozwalających złagodzić ich przebieg.

Profilaktyka pierwotna jest skierowana do osób zdrowych i ma na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby poprzez m. in. edukację zdrowotną oraz szczepienia ochronne

Profilaktyka wtórna nakierunkowana jest natomiast na wykrywanie schorzeń w ich wczesnym stadium, gdy skutki choroby są jeszcze niemal całkowicie odwracalne a ryzyko powikłań niewielkie. Polega ona m. in. na badaniach przesiewowych wśród osób z grup ryzyka.

Program profilaktyczny jest tworzony specjalnie dla określonej grupy osób, która ze statystycznego punktu widzenia - czyli po przeanalizowaniu cech osób najczęściej chorujących na daną chorobę - jest najbardziej zagrożona zachorowaniem. Przed tym zachorowaniem ustrzec ma właśnie regularne badanie się. Dlatego osoby te korzystają z programu bez skierowania, bo dla nich „skierowaniem” jest grupa podwyższonego ryzyka, w której się znajdują.

Obecnie realizowane są następujące programy profilaktyczne:

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158