WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Leczenie Uzdrowiskowe

Artykuł nr: 15564 z dnia 18 lutego 2020Drukuj

Komunikat dotyczący leczenia uzdrowiskowego dzieci

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu przypomina:

 

Z leczenia uzdrowiskowego, poza osobami dorosłymi, mogą korzystać także dzieci i młodzież do 18 roku życia. Co więcej, WOW NFZ w Poznaniu dysponuje taką liczbą miejsc zarezerwowanych dla dzieci i młodzieży, która pozwala podjąć leczenie w krótkim czasie po złożeniu skierowania.

Dzieci mogą korzystać z leczenia szpitalnego, które trwa 27 dni oraz leczenia sanatoryjnego pod opieką osoby dorosłej, trwającego 21 dni.

W przypadku najmłodszych, do 7 roku życia - wymagana jest obecność opiekuna podczas pobytu w sanatorium. W związku z tym należy pamiętać, że opiekun ponosi koszty pobytu według cennika ośrodka, do którego skierowano dziecko. Natomiast leczenie dzieci jest całkowicie bezpłatne.

Na leczenie uzdrowiskowe kieruje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli każdy, sprawujący opiekę nad pacjentem w ramach umowy z NFZ – np. lekarz rodzinny, specjalista w poradni, na oddziale w szpitalu, itd.), jeśli oczywiście widzi potrzebę podjęcia takiego leczenia. Najczęstsze schorzenia młodych kuracjuszy, kwalifikujące się do leczenia uzdrowiskowego to: nawracające infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, wady postawy, otyłość, czy choroby kardiologiczne.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów:

061 850-61-89 lub 061 850-61-38

źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158