WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty dla Pacjenta

Artykuł nr: 13558 z dnia 02 stycznia 2018Drukuj

Rehabilitacja domowa, nowa usługa w regionie + wykaz placówek

Od 1 stycznia 2018 r. 44 podmioty w niemal wszystkich powiatach Wielkopolski prowadzą rehabilitację leczniczą w warunkach domowych. Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ podpisał z nimi umowy na pięć lat. Jest to na terenie naszego regionu praktycznie nowa usługa refundowana przez Fundusz, ponieważ do tej pory realizowały ją na podstawie umów z NFZ tylko dwie firmy w samym Poznaniu.

Skierowanie na rehabilitację może być wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub specjalistę (rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, neurologii, chirurgii i pokrewnych).

Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych jest ważne 30 dni od daty wystawienia. W tym czasie skierowanie musi zostać zarejestrowane, bez względu na to, kiedy rozpocznie się rehabilitacja.

Rehabilitacja w warunkach domowych przeznaczona jest dla pacjenta, który nie porusza się samodzielnie i nie ma możliwości dotarcia do placówki rehabilitacyjnej, która udziela świadczeń w trybie ambulatoryjnym (poradnia rehabilitacyjna, gabinet rehabilitacji, ośrodek/oddział dzienny rehabilitacji).

WAŻNE!

Pamietajmy, że: najpierw skierowanie na zabiegi wypisuje lekarz, następnie pacjent wybiera placówkę, umawia się na termin i dopiero wtedy do pacjenta przychodzi fizjoterapeuta. Ponieważ co jakiś czas docierają do WOW NFZ sygnały, z których wynika, że do pacjentów zgłaszają się placówki, oferujące "masaże na NFZ" lub proponujące inne (refundowane przez NFZ) zabiegi rehabilitacyjne w domu - uczulamy Państwa, że w ten sposób mogą próbować dostać się do Waszych mieszkań nieupoważnione osoby z zamiarem np. próby kradzieży.

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

  • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) - przez okres do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;
  • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia inwalidztwa (warunku tego nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia);
  • uszkodzeniem rdzenia kręgowego - przez okres 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
  • chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
  • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu - przez okres 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
  • urazami kończyn dolnych - przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu;
  • osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

NFZ finansuje do 80 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W rehabilitacji domowej wykonywanych jest do 5 zabiegów dziennie. W uzasadnionych przypadkach czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza kierującego na zabiegi, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Świadczenia rehabilitacji w warunkach domowych nie mogą być łączone ze świadczeniami realizowanymi w zakresie hospicjum domowego.

Pakiet zabiegów, przysługujących bezpłatnie podczas rehabilitacji, obejmuje oprócz badania diagnostycznego również: kinezyterapię, masaż, elektrolecznictwo, pole elektromagnetyczne, światłolecznictwo.

Najwięcej umów WOW NFZ zawarł z podmiotami z miasta Poznania (7) i powiatu poznańskiego (4), miast i powiatów Kalisz i Konin (po 3), miast i powiatów Leszno i Piła oraz powiatu gnieźnieńskiego (po 2). Po jednej umowie zawarto ze świadczeniodawcami z powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, gostyńskiego, jarocińskiego, kępińskiego, kolskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, nowotomyskiego, obornickiego, ostrowskiego, pleszewskiego, rawickiego, słupeckiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego, tureckiego, wolsztyńskiego, wrzesińskiego i złotowskiego.

Jak dotąd nie udało się wyłonić podmiotów, świadczących tę usługę w powiatach: grodziskim, międzychodzkim, ostrzeszowskim i wągrowieckim (w tym ostatnim przypadku jest szansa, że dodatkowe negocjacje zakończą się sukcesem).

Warto także przypomnieć, że placówki, które posiadają umowę z NFZ na rehabilitację ambulatoryjną (zabiegi wykonywane są na miejscu w placówce) – również mogą udzielać świadczeń w domu, u pacjenta.

 

Jak znaleźć placówkę?

1. TUTAJ - w pliku znajduje się wykaz wszystkich 44 podmiotów (ułożony alfabetycznie według nazwy powiatu)

2. Klikając w LINK, który przekierowuje do informatora "Gdzie się leczyć?". Należy wybrać po kolei: "rehabilitacja lecznicza", następnie: "Dział (pracownia) fizjoterapii: Fizjoterapia domowa", a dalej wyszukujemy odpowiednią gminę i placówkę.

3. Zadzwonić do informacji WOW NFZ pod nr tel.: 61 850 60 36 lub 61 850 60 72 w dni powszednie w godzinach 8-16, a nasi pracownicy podadzą dane kontaktowe do placówek.

Biuro Prasowe WOW NFZ

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158