WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Rehabilitacja lecznicza - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
2023-06-02

w zakresie rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym z dnia 2.06.2023r. na dzień 7.06.2023r.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowania
2023-06-02

w zakresie: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane
2023-05-31

w zakresie: program lekowy - leczenie pacjentóww z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania
2023-05-31

w zakresie: program lekowy - leczenie pacjentóww z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane
2023-05-26

w zakresie: program lekowy - leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby parkinsona; leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową; leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań
2023-05-26

w zakresie: program lekowy - leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby parkinsona; program lekowy - leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową; program lekowy - leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK)

Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
2023-05-26

w zakresie świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym na obszarze powiatu tureckiego na dzień 7 czerwca 2023r.

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane
2023-05-24

w zakresie: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; świadczenia w zakresie pediatrii; świadczenia w zakresie neurologii; świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci; świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie diabetologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii, świadczenia w zakresie hematologii; świadczenia w zakresie urologii; świadczenia w zakresie gastroenterologii; świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia w zakresie reumatologii, świadczenia w zakresie leczenia bólu; świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej; świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; świadczenia w zakresie onkologii

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań
2023-05-24

w zakresie: świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; świadczenia w zakresie pediatrii; świadczenia w zakresie neurologii; świadczenia w zakresie alergologii dla dzieci; świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie diabetologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii, świadczenia w zakresie hematologii; świadczenia w zakresie urologii; świadczenia w zakresie gastroenterologii; świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia w zakresie reumatologii, świadczenia w zakresie leczenia bólu; świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej; świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu; świadczenia w zakresie onkologii
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158