WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
2023-09-22

Vita Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Strzałkowo

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
2023-09-22

w zakresie CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY na obszarze SUBREGIONU KALISKIEGO na dzień 26.09.2023r.

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań
2023-09-22

w zakresie: świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia; Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - II poziom referencyjny

Profilaktyczne programy zdrowotne - konkurs ofert 2023 – unieważnienie postępowania
2023-09-21

w zakresie: PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI – na terenie powiatu śremskiego

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań
2023-09-21

w zakresie: NEUROLOGII - POWIAT: POZNAŃ; POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII - GRUPA GMIN POWIATU NOWOTOMYSKIEGO: MIEDZICHOWO, LWÓWEK, KUŚLIN

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 – przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania
2023-09-19

w zakresie nadzoru telemetrycznego nad pacjentami z implantowanymi urządzeniami wszczepialnymi na obszarze województwa wielkopolskiego na dzień 29.09.2023r.

Komunikat w sprawie wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w Centrum Zdrowia Psychicznego na rok 2023
2023-08-25

Dotyczy: terminu składania wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrum zdrowia psychicznego.

Decyzja GIF wycofująca z obrotu na terenie RP produkty lecznicze
2023-08-04

Decyzja GIF wycofująca z obrotu na terenie całego kraju produkty lecznicze: Amikacin B.Braun, Fluconazole B.Braun, Gentamicin B.Braun, Ibuprofen B.Braun, Metronidazole B.Braun, Paracetamol B.Braun
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158