WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Ogłoszenia, komunikaty i ważne informacje dla pacjenta, świadczeniodawcy, apteki...

Drukuj

Aktualności

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2024 - ceny oczekiwane
2024-05-24

w zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII; LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY; LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA; LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

Leczenie szpitalne - programy lekowe - konkurs ofert 2024 - ogłoszenie postępowań
2024-05-24

w zakresie: PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII; LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY; LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA; LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2024 – cena oczekiwana
2024-05-16

w zakresie: CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - II POZIOM REFERENCYJNY

Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2024 - ogłoszenie postępowania
2024-05-16

w zakresie: CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - II POZIOM REFERENCYJNY
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158