Home System Numerowania Recept Lekarskich Dlaczego nie mam na liście lekarza którego mam w umowie?
Dlaczego nie mam na liście lekarza którego mam w umowie? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (JR)   

 

W przypadku gdy nie widzą Państwo na liście lekarzy jakiejś osoby można dodać ją w menu Administrator. Widoczne są tam dwie zakładki: Operatorzy systemu i Lekarze świadczeniodawcy. Wskazując zakładkę Lekarze świadczeniodawcy jest dostępny przycisk Dodawanie lekarza. Za jego pomocą na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu i numeru PESEL możemy dodać lekarza/felczera/lekarza stomatologa. Od tego momentu możliwe jest przydzielanie recept dla tej osoby.

Tak dodany lekarz musi być aktywny - w kolumnie Aktyw. na liście lekarzy musi być wartość 'T'. Można zmieniać aktywność danej osoby za pomocą linku zmień.

W przypadku gdy jest to osoba, która do tej pory nie udzielała świadczeń w ramach NFZ (np. nowi lekarze) najpierw należy dodać taką osobę w Portalu NFZ (SZOI).

Artykuł ostatnio poprawiony: Wtorek, 20. Kwiecień 2010 10:30