Home Rozliczenia Co oznacza błąd "Niezgodne dane - brak potwierdzenia zestawu świadczeń/świadczenia/pozycji rozliczeniowej wynikający z innego błędu w ramach zestawu świadczeń" lub "Niezgodne dane świadczenia"?
Co oznacza błąd "Niezgodne dane - brak potwierdzenia zestawu świadczeń/świadczenia/pozycji rozliczeniowej wynikający z innego błędu w ramach zestawu świadczeń" lub "Niezgodne dane świadczenia"? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (JR)   

 

Każde świadczenie przesyłane w komunikacie świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWX) składa się z trzech poziomów:

- zestawu świadczeń - dane dotyczące pacjenta, hospitalizacji, uprawnień pacjenta

- świadczenia - dane dotyczące daty udzielenia świadczenia, jednostek chorobowych ICD10, miejsca wykonywania świadczeń, personelu medycznego, pobytu na oddziale, procedur ICD9

- pozycji rozliczeniowej -  dane dotyczące wykonanych usług z pakietu w umowie.

Błędy podczas importu mogą zostać wykryte na każdym z tych trzech poziomów. Jeżeli na jakimś jednym poziomie zostanie wykryty błąd przy dwóch pozostałych poziomach wykazywany jest "ślepy" błąd o nazwie:

- Niezgodne dane - brak potwierdzenia zestawu świadczeń/świadczenia/pozycji rozliczeniowej wynikający z innego błędu w ramach zestawu świadczeń

lub 

- Niezgodne dane świadczenia.

 Te błędy nie wskazują na przyczynę problemu i należy poszukać błędu właściwego na innym poziomie.

 

W przypadku gdy błąd zostaje wykryty na poziomie zestawu świadczeń lub świadczenia na pozycjach rozliczeniowych oznaczany są "ślepe" błędy : "Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z wystąpienia innego błędu w zestawie świadczeń" lub "Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z wystąpienia innego błędu w danych świadczenia"

W przypadku gdy świadczenie zawiera wiele pozycji rozliczeniowych i błąd właściwy występuje w jednej pozycji rozliczeniowej na pozostałych pozycjach oznaczany jest "ślepy" błąd : "Błąd pozycji rozliczeniowej wynikający z błędu w innej pozycji rozliczeniowej" 

Artykuł ostatnio poprawiony: Wtorek, 24. Grudzień 2013 08:02