Home Rozliczenia Dlaczego ciągle pojawiają się raporty zwrotne do raportów statystycznych?
Dlaczego ciągle pojawiają się raporty zwrotne do raportów statystycznych? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (JR)   

 

Zasada udostępniania jest następująca:

- po wgraniu raportu statystycznego SWX następuje jego import i automatyczna weryfikacja, co zakończone jest udostępnieniem raportu zwrotnego (SWZ);

- w późniejszym terminie WOW NFZ przeprowadza tak zwane "weryfikacje wsteczne". Związane są one z włączaniem nowych parametrów weryfikacyjnych i mogą dotyczyć okresów już rozliczonych.

W chwili obecnej SZOI po takich weryfikacjach zawsze udostępnia raport zwrotny (niezależnie od tego czy zostały wykryte błędy czy nie).

W przypadku pierwszej weryfikacji zawsze należy pobrać raport zwrotny (niezależnie czy zostały wykryte błędy czy nie).

W przypadku gdy jest to weryfikacja wsteczna konieczne jest wczytanie tych raportów zwrotnych które zawierają błędy. Aby dowiedzieć się czy w raportach zostały wykryte błędy i w jakich miesiącach one występują należy poprzez menu Umowy --> Lista umów dla konkretnej umowy w kolumnie Operacje wybrać Bieżące rozliczenie. Tam na zakładce Wykaz produktów z problemami mamy podgląd jakie błędy występują w danej umowie (w przypadku problemów powiązanych z innymi podmiotami jest także podgląd danych tego podmiotu). Wiedząc już w jakich miesiącach mamy błędne usługi wystarczy pobrać jedynie raporty zwrotne do raportów zawierających usługi z tych miesięcy. Jeżeli na liście nie ma żadnych błędnych usług pobieranie raportów zwrotnych nie jest konieczne.

Artykuł ostatnio poprawiony: Wtorek, 20. Kwiecień 2010 09:14