Home Pytania pacjentów Nie pracuję, nie uczę się, czy mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych?
Nie pracuję, nie uczę się, czy mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych? PDF Drukuj
Wpisał Rzecznik Prasowy (MR)   

To zależy od Pana/Pani sytuacji, ponieważ sam fakt pozostawania osobą nieuczącą się i niepracującą nie przekreśla możliwości uzyskania dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Istnieje możliwość uzyskania statusu osoby ubezpieczonej również poprzez rejestrację w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub poprzez zawarcie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z NFZ. W przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez ubezpieczonego małżonka również uzyskuje się status osoby ubezpieczonej.

W przypadku jeżeli powyższe opcje nie znajdują zastosowania w Pana/Pani sytuacji, możliwe jest uzyskanie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej po wydaniu dla osoby zainteresowanej stosownej decyzji wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) przyznającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na maksymalny okres 90 dni. W przypadku trudnej sytuacji materialnej jednostki pomocy społecznej posiadają tez możliwość zgłoszenia danej osoby do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania składek na to ubezpieczenie.

Jeżeli natomiast żadna z wymienionych możliwości nie zostanie przez Pana/Panią wybrana, to niestety ale należy uznać, że nie może Pan/Pani korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a wszelka pomoc medyczna powinna być Panu/Pani udzielana w trybie komercyjnym.

 

 

 

Artykuł ostatnio poprawiony: Czwartek, 18. Maj 2017 11:26