Home Pytania pacjentów Gdzie można uzyskać Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego?
Gdzie można uzyskać Europejska Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego? PDF Drukuj
Wpisał Rzecznik Prasowy (MR)   

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) można uzyskać w każdym Oddziale, Delegaturze i Punkcie Obsługi Ubezpieczonych Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy złożyć wniosek o wydanie EKUZ, w Wielkopolsce dostępny w oddziale NFZ w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 158 (Sala Obsługi w holu), w delegaturach w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile, Punktach Obsługi w Rawiczu i Słupcy lub na stronie internetowej http://www.nfz.gov.pl/ue/.

Wniosek można złożyć osobiście, przesłać go pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub za pomocą osoby upoważnionej. Karta wydawana jest w dniu osobistego złożenia wniosku (formalności trwają zazwyczaj kilka minut), a w przypadku wniosków przesłanych na adres oddziału NFZ wysyłana na podany we wniosku adres pocztowy.

Wniosek o wydanie EKUZ może złożyć osoba zainteresowana lub osoba, która została do tego upoważniona. Upoważnienie nie jest wymagane w przypadku składania wniosku i odbioru karty w imieniu niepełnoletnich dzieci oraz współmałżonków.

Jedynie w przypadku osób, które ukończyły 18 rok życia i kontynuują naukę, zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, oprócz wniosku o wydanie karty konieczne jest również przedłożenie dokumentu potwierdzającego kontynuację kształcenia, np. legitymacji ucznia/studenta.

Wydanie karty EKUZ jest bezpłatne. Więcej szczegółów, dotyczących np. okresu ważności karty - znajduje się w serwisie na głównej stronie Wielkopolskiego OW NFZ: http://www.nfz-poznan.pl// "Nasze zdrowie w UE"


Artykuł ostatnio poprawiony: Piątek, 19. Maj 2017 12:55