Home JGP - AOS Wartość punktów w pakietach umowy JGP AOS
Wartość punktów w pakietach umowy JGP AOS PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (MB)   

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu, informuje że udostępnione przez WOW NFZ umowy w zakresie AOS dla grupy świadczeń określonych w katalogu stanowiącym Załącznik 5a do zarządzenia Prezesa NFZ nr 29/2011, posiada domyślną wartość punktową dla poszczególnych świadczeń ustawioną jako wartość „1”.

W celu prawidłowego rozliczenia świadczeń z powyższego katalogu, należy zwrócić uwagę podczas wprowadzania tych świadczeń w Państwa programach rozliczeniowych, na wartość taryfy JGP dla tych świadczeń. Jej wartość musi być zgodna z „wartością punktową” danego świadczenia określoną w załączniku 5a do zarządzenia Prezesa NFZ.

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=4482&b=1