Home JGP - Jednorodne Grupy Pacjentów Dlaczego w pakietach dołączonych do umów z rodzaju lecznictwo stacjonarna waga punktowa dla grup jest równa 1?
Dlaczego w pakietach dołączonych do umów z rodzaju lecznictwo stacjonarna waga punktowa dla grup jest równa 1? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (TB)   

Waga punktowa dla grup w pakietach usług jest równa 1 ponieważ istnieje możliwość różnej wyceny grupy. Na wycenę grupy ma wpływ czas pobytu pacjenta na leczeniu. Zasady wyceny zostały opisane w szczegółowych materiałach informacyjnych, wartość punktowa dla grup opisana jest w załączniku 1a do szczegółowych materiałów.

 

np.:

 

Grupa A22 - Duże zabiegi na rdzeniu kręgowym i w kanale kręgowym

 

Przypadek 1

Czas hospitalizacji zawiera się w przedziale od 2 do 28 dni – wartość punktowa 223 pkt.

Przypadek 2

Czas hospitalizacji poniżej 2 dni – wartość punktowa 45 pkt.

Przypadek 3

Czas pobytu powyżej 28 dni -  za każdy dzień pobytu doliczonych zostaje 6 pkt. co oznacza że dla pobytu trwającego 30 dni grupa A22 zostanie wyceniona na 235 pkt.

 

Powyższy przykład pokazuje jak w zależności od czasu pobytu pacjenta zmienia się wycena grupy do której pacjent został zakwalifikowany.