Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Jak zmienić numer komórki organizacyjnej (część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)?
Jak zmienić numer komórki organizacyjnej (część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych)? PDF Drukuj

 

Zmiana kodu resortowego identyfikującego komórkę organizacyjną stanowiącego część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych jest możliwa wyłącznie po stronie NFZ.

Proszę wystąpić z pisemnym wnioskiem do NFZ (60-309 Poznań ul. Grunwaldzka 158).

Pismo powinno zawierać:

- dane identyfikacyjne podmiotu;

- numer księgi rejestrowej Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;

- wskazanie VII części kodu wymagającego zmiany i jego prawidłową wartość;

- uzasadnienie zmiany;

 

Po dokonaniu zmiany w NFZ (widoczny nowy kod w SZOI) należy dodać zgłoszenie zmiany do umowy dla wszystkich umów wykorzystujących miejsce udzielania świadczeń powiązane z tą komórką organizacyjną oraz pisemnie zgłosić wniosek o wprowadzenie zmian w umowach.

Dodatkowe informacje: Na jakim formularzu papierowym zgłosić zmiany do umowy?

Artykuł ostatnio poprawiony: Poniedziałek, 13. Październik 2014 06:16