Home Portal Świadczeniodawcy SZOI Co zrobić, gdy zmienił się adres miejsca wykonywania świadczeń?
Co zrobić, gdy zmienił się adres miejsca wykonywania świadczeń? PDF Drukuj
Wpisał Wydział Informatyki (KT)   

 

Jeżeli nastąpiła zmiana adresu miejsca należy wykonać następujące czynności:

1. w Struktura fizyczna -> Lokalizacje dodać nową lokalizację, z nowym adresem.

2. w przypadku, gdy po zatwierdzeniu pojawia się komunikat, że dana lokalizacja już istnieje, może to oznaczać, że istnieje już taka lokalizacja ale jest ona nieaktywna. Wtedy należy ustawić w filtrach „Aktywność” – nieaktywne i nacisnąć szukaj, a następnie przywrócić lokalizację z adresem, który chcieliśmy wpisać w pkt. 1.

3. kończymy harmonogramy (z określonym dniem) osób zatrudnionych w miejscu ze starym adresem oraz kończymy dostępność  (z określonym dniem) całego sprzętu znajdującego się w tym miejscu

4. w oknie miejsca udzielania świadczeń, zdezaktywować miejsce z nieaktualnym adresem

5. dodać nowe miejsce udzielania świadczeń wybierając podczas tworzenia lokalizację z nowym, aktualnym adresem, którą dodaliśmy w pkt. 1. lub przywróciliśmy w pkt. 2.

6. jeśli w danym miejscu znajdował się sprzęt, należy wybrać dla nowo utworzonego miejsca operację „przepnij sprzęt” i w oknie przepinania sprzętu wyszukać miejsce, które dezaktywowano w pkt.5 oraz podać datę przepięcia (od następnego dnia po zamknięciu starego miejsca)

7. zatrudnić w nowym miejscu osoby personelu (od następnego dnia po zamknięciu starego miejsca, operacja "miejsca pracy" w zasobach w zatrudnionym personelu)

8. operacje z pkt. 3. – pkt. 7. powtarzać dla każdej komórki organizacyjnej, w której znajduje się miejsce z nieaktualnym adresem.

9. dodać elektroniczny wniosek o zmianę miejsca - menu Umowy -> Wnioski o zmianę miejsca w umowie (przycisk Dodaj wniosek). Po uzupełnieniu pozycji wniosku wykonać operację przekaż.

10. po rozpatrzeniu wniosku przez pracownika NFZ zostanie udostępniony aneks w celu dodania kolejnego zgłoszenia zmiany do umowy aby przypisać do nowo wprowadzonych na umowie miejsc udzielania świadczeń: harmonogram miejsca, personel i sprzęt.


Artykuł ostatnio poprawiony: Poniedziałek, 14. Marzec 2022 14:04