WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Artykuł nr: 18245 z dnia 07 listopada 2023Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w CZP

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

O ZAWARCIE UMOWY

O REALIZACJĘ PROGRAMU PILOTAŻOWEGO

W CENTRACH ZDROWIA PSYCHICZNEGO

NA ROK 2024

 

KOD POSTĘPOWANIA 15-24-000023/PPZ/18/4/13

 

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 2561 ze zm.)

WIELKOPOLSKI OW NFZ OW NFZ W POZNANIU
Adres: POZNAŃ ul. PIEKARY 14/15

zaprasza podmiot:

CENTRUM MEDYCZNE MULTIMED TADEUSZ JUCYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

do złożenia wniosku o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego na obszarze powiatu konińskiego i miasta Konina. Kody TERYT: 3010, 3062.

Wniosek może złożyć podmiot będący świadczeniodawcą w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniający wymagania określone w zarządzeniu nr 55/2020/DSOZ Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz w zarządzeniach zmieniających.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego, powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Prezesa Funduszu z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego oraz zarządzeń zmieniających.

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na rok 2024 dostępne są w siedzibie WIELKOPOLSKIEGO OW NFZ, adres: POZNAŃ ul. GRUNWALDZKA 158, od dnia 07.11.2023 w godzinach 8:00-16:00 lub na stronie: www.nfz-poznan.pl

Wnioskodawca ubiegający się o zawarcie umowy na 2024 rok proszony jest o złożenie wniosku do dnia 17.11.2023 roku.

Wnioskodawca może złożyć w WIELKOPOLSKIM  OW NFZ, tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158