WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Artykuł nr: 18242 z dnia 07 listopada 2023Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna

INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ
W RODZAJU
PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dokonano pozytywnej oceny wniosków złożonych w Oddziale Funduszu
przez następujących wnioskodawców:

 

PATRYCJA DUBIAŁ-LIPKOWSKA,

62-290 MIEŚCISKO, PLAC POWSTAŃCÓW WLKP. 2A,

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej od 01.11.2023 r.

 

PAULINA KOSS-BURDZIAK,

64-920 PIŁA, JAGIELLOŃSKA 16/2,

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń pielęgniarki szkolnej od 01.11.2023 r.

 

                                                                                                           Małgorzata Machulska

p. o. Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

w Poznaniu

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158