WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Artykuł nr: 18204 z dnia 20 października 2023Drukuj

Informacja o rozstrzygnięciu postępowań w rodzaju Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne

 INFORMACJA
O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWAŃ
W RODZAJU
 ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż w toku postępowań, prowadzonych w celu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, dokonano pozytywnej oceny wniosku złożonego w Oddziale Funduszu
przez następującego wnioskodawcę:

 

ORTHOSIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

61-689 POZNAŃ OS. PRZYJAŹNI 133

                        wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń od 01.11.2023 r.

 

KACPER TRĘBACZKIEWICZ

62-400 SŁUPCA RTM. W.PILECKIEGO 16/4

wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń od 01.11.2023 r.

 

                        AGNIESZKA MIELCAREK

                        63-405 SIEROSZEWICE OSTROWSKA 59

                        wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń od 01.11.2023 r.

 

                                    

                                               Dyrektor

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

Agnieszka Pachciarz

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158