WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 18191 z dnia 12 października 2023Drukuj

Komunikat MZ: Ogłoszenie listy zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów realizowanych w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy

Lista rankingowa zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy dostępna w: KOMUNIKACIE MZ.

 

Dane kontaktowe do pracowników Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, z którymi jednostki samorządu terytorialnego powinny się kontaktować w celu zawarcia umowy na dofinansowanie programu:

Edyta Sypień-Posłuszna, e-mail: edyta.sypien-posluszna@nfz-poznan.pl

Monika Taterka, e-mail: monika.taterka@nfz-poznan.pl

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158