WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty Prasowe

Artykuł nr: 17688 z dnia 14 marca 2023Drukuj

Od kwietnia nowy oddział geriatryczny w Wielkopolsce. Pacjentami zaopiekuje się Szpital w Koninie

  • Wielkopolski oddział NFZ rozstrzygnął konkurs na nowy oddział geriatryczny, który od 1 kwietnia ma zacząć przyjmować pacjentów z regionu.

  • Oddział utworzy Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. Na razie będzie on liczył 20 łóżek.

  • Nowy oddział jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na opiekę nad najstarszymi pacjentami. Dołączy do tych funkcjonujących już w Gnieźnie i Ostrowie Wielkopolskim.

Oddziały geriatryczne zajmują się opieką nad pacjentami powyżej 60. roku życia. W tym wieku często chorują oni nie na jedną, ale kilka współwystępujących chorób, a geriatria skupia się na kompleksowym podejściu do ich leczenia. Często celem hospitalizacji w oddziale jest nie tylko przywrócenie pacjenta do zdrowia (lub jeśli ze względu na charakter choroby jest to niemożliwe – podniesienie stanu zdrowia chorego na najwyższy możliwy poziom), ale też diagnostyka trudna do wykonania w warunkach ambulatoryjnych.

Żyjemy w społeczeństwie starzejącym się, a co za tym idzie – obserwujemy rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczną opiekę dla osób w podeszłym wieku. Jedną z jej form jest ta udzielana w oddziałach geriatrycznych. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom na początku lutego ogłosiliśmy konkurs na oddziały geriatryczne w Wielkopolsce – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 10 marca. Dzięki niemu z początkiem kwietnia działalność rozpocznie oddział geriatryczny w Szpitalu w Koninie. Liczymy, że obejmie opieką mieszkańców nie tylko z tego miasta czy powiatu konińskiego, ale wschodniej Wielkopolski.

Zwiększenie dostępności do opieki geriatrycznej jest również jednym z celów Wojewódzkiego Planu Transformacji dla Wielkopolski na lata 2022-26 określonym na podstawie analizy map potrzeb zdrowotnych. Drogą do jego realizacji jest właśnie m.in. tworzenie nowych oddziałów geriatrycznych.

Oddział geriatryczny w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie rozpocznie działalność od 20 łóżek. Wielkopolski oddział NFZ będzie przyglądał się funkcjonowaniu oddziału i regularnie analizował jego działalność, czyli przede wszystkim – liczbę przyjmowanych pacjentów. Od tego będzie zależała ewentualna możliwość poszerzenia oddziału o kolejne łóżka w przyszłości.

Od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem utworzenia oddziału geriatrycznego i cieszymy się, że tak się stanie. Staramy się stale doskonalić nasz szpital, a teraz możemy poszerzyć ofertę o kolejny zakres świadczeń – zgodny z potrzebami społeczeństwa, czyli zapewnieniem kompleksowej diagnostyki i terapii osobom starszym – tłumaczy Krystyna Brzezińska, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. – Obecnie pracujemy nad określeniem takich szczegółów organizacyjnych, jak kryteria i zasady przyjęć na oddział. Chcemy, żeby były bardzo jasne i przystępne do zrozumienia. O efektach będziemy informować na bieżąco.

Przypomnijmy, że do tej pory w Wielkopolsce działały dwa oddziały geriatryczne. Pierwszy – w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie, natomiast drugi w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim. Pacjenci mogli otrzymać opiekę na łącznie 50 łóżkach (30 w Gnieźnie i 20 w Ostrowie Wielkopolskim), a od kwietnia baza ta zostanie poszerzona o kolejne 20 miejsc w Szpitalu w Koninie.

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji

Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158