WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

KONKURSY I ROKOWANIA 2023

Artykuł nr: 17560 z dnia 09 stycznia 2023Drukuj

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

2023-06-05
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - harmonogram otwarcia ofert

2023-05-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-05-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-05-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-04-21
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-04-21
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-04-21
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-04-21
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-04-06
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowania

2023-04-06
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - ogłoszenie o wniesieniu odwołania

2023-04-06
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

ODWOŁANIA

2023-03-30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-03-30
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-03-29
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-03-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

2023-03-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-03-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania

2023-03-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkursy ofert 2023 - przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowań

2023-03-28
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

PROTESTY

2023-03-06
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowań

2023-03-03
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-03-03
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-03-03
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowania

2023-02-21
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowania

2023-02-21
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - unieważnienie postępowania

2023-02-16
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego

2023-02-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-02-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-02-15
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

2023-01-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - komunikat dot. transportu

2023-01-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ceny oczekiwane

2023-01-10
Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - konkurs ofert 2023 - ogłoszenie postępowań

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158