WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Komunikaty

Artykuł nr: 16798 z dnia 11 stycznia 2022Drukuj

Komunikat dla aptek dotyczący punktów szczepień przeciwko grypie

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających prowadzenie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej w aptekach ogólnodostępnych,  Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, przekazuje  Ogłoszenie Dyrektora WOW NFZ dotyczące naboru podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne do udziału w programie szczepień ochronnych przeciwko grypie sezonowej w sezonie 2021/2022.

Apteki, które uczestniczą już w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko SARS-CoV-2 i znajdują się w wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, opracowywanego przez właściwego miejscowo Dyrektora OW NFZ,  nie są zobligowane do przesyłania formularza zgłoszeniowego pod warunkiem, iż wcześniej przekazane dane pozostają bez zmian. Prosimy dołączyć oświadczenie, iż informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym nie zmieniły się i w przypadku szczepień przeciw grypie będą takie same.

Informujemy, iż szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie dla aptek zostały także przekazane za pośrednictwem portalu SZOI.

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158