Home JGP - Jednorodne Grupy Pacjentów W jaki sposób gruper oblicza dni hospitalizacji oraz wiek pacjenta?
W jaki sposób gruper oblicza dni hospitalizacji oraz wiek pacjenta? PDF Drukuj
Wpisał Rzecznik Prasowy (AK)   

Czas hospitalizacji wyznaczany jest na podstawie daty przyjęcia i wypisu w następujący sposób:

a. dla trybu wypisu "zgon" oraz pobytu jednodniowego przyjmuje się wartość = data wypisu - data przyjęcia + 1

np.:

data przyjęcia - 2008-07-01; data wypisu - 2008-07-01 = 1 dzień hospitalizacji

b. dla pozostałych hospitalizacji przyjmuje się wartość = data wypisu - data przyjęcia

np.:

data przyjęcia - 2008-07-01; data wypisu - 2008-07-02 = 1 dzień hospitalizacji

Wiek pacjenta liczy się wg dokładniej daty urodzenia i na dzień przyjęcia. Zmiana wieku następuje w dniu urodzin.

Uwaga:

Na wyliczenie czasu hospitalizacji uwzględnianego przy wyznaczaniu grupy JGP mają wpływ pobyty pacjenta na innych oddziałach/komórkach organizacyjnych, wyłączonych z systemu JGP. Od całkowitej liczby osobodni hospitalizacji odejmowana jest suma osobodni zrealizowanych w ramach komórek organizacyjnych nie objętych systemem JGP. Wykaz tych komórek znajduje się w pliku parametryzującym JGP w formacie Excel w arkuszu „wykaz specjalności komórek”. (http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=1&artnr=3338&b=1)
Powyższa zmiana w wyliczaniu czasu hospitalizacji została wprowadzona dla świadczeń wykonywanych od 1 stycznia 2009 (wersją nr 6 algorytmu grupera JGP).

Artykuł ostatnio poprawiony: Czwartek, 02. Maj 2024 09:17