Home JGP - Jednorodne Grupy Pacjentów Dlaczego podczas wyznaczania grupy za pomocą kalkulatora JGP wynik zawiera więcej niż jedną grupę?
Dlaczego podczas wyznaczania grupy za pomocą kalkulatora JGP wynik zawiera więcej niż jedną grupę? PDF Drukuj
Wpisał Rzecznik Prasowy (AK)   

1. System wyznacza grupę JGP na podstawie zadanych parametrów wśród których nie ma wskazania na zakres świadczeń wiec wynikiem są wszystkie grupy spełniające zadane warunki, bez względu na to w jakim zakresie występują (przypisanie grup do zakresów załącznik nr 1a do zarządzenia Prezesa NFZ)

2. System wyznaczając grupę weryfikuje jakie grupy JGP spełniają zadane warunki. Spełnienie części z nich powoduje przypisanie świadczenia do grupy np.:

- ICD10: S83.2

- ICD9:   80.26 , 80.6

Wynik:

H23 - Artroskopia diagnostyczno - lecznicza

H22 - Artroskopia lecznicza

Kalkulator wskazał na dwie grupy ponieważ dla obu zostały spełnione warunki, dla grupy H22  charakterystyka grup wymaga podania procedury ICD9 z listy H22 i dodatkowo procedury z listy H23 oraz rozpoznania z listy rozpoznań H8, i te warunki zostały spełnione (podaliśmy 2 procedury ICD9 oraz rozpoznanie zasadnicze), natomiast dla grupy H23 wymagana jest procedura ICD9 z listy procedur H23 oraz rozpoznania z listy rozpoznań H8 i w tym przypadku zostały spełnione warunki, więcej wystąpiła dodatkowa procedura która nie miała wpływu na wyznaczenie tej grupy.

Artykuł ostatnio poprawiony: Czwartek, 02. Maj 2024 09:17