Home Umowy apteki Dokonywałam korekty w swoich danych. Utworzył się wniosek. Prawdopodobnie dopóki ta zmiana nie zostanie naniesiona, nie mogę wykonać ewidencji osób personelu. Kiedy to nastąpi ?
Dokonywałam korekty w swoich danych. Utworzył się wniosek. Prawdopodobnie dopóki ta zmiana nie zostanie naniesiona, nie mogę wykonać ewidencji osób personelu. Kiedy to nastąpi ? PDF Drukuj

Proszę przesłać faksem na numer 61-850-6118 wniosek o zatwierdzenie zmian.

We wniosku należy umieścić numer zgłoszenia zmian odczytany z listy < Potencjał / Zasoby Apteki / Wnioski o zmianę danych osoby personelu >

W jednym wniosku można umieścić kilka zgłoszeń.

Artykuł ostatnio poprawiony: Czwartek, 02. Maj 2024 09:12