WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Najnowsze artykuły w serwisie WOW NFZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - komunikat transport

2022-01-27
informacja dot. pytania ankietowego zawartego w VIII cz. formularza ofertowego

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane

2022-01-27
w zakresach: świadczenia w zakresie diabetologii; świadczenia w zakresie hepatologii; świadczenia w zakresie immunologii; świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie nefrologii; świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii; świadczenia w zakresie neurologii; świadczenia w zakresie leczenia bólu; świadczenia w zakresie gruźlicy i chorób płuc; świadczenia w zakresie reumatologii; świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii; świadczenia w zakresie urologii

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – uzupełniający konkurs ofert 2022 - ceny oczekiwane

2022-01-27
w zakresach: świadczenia w zakresie diabetologii; świadczenia w zakresie endokrynologii; świadczenia w zakresie kardiologii; świadczenia w zakresie leczenia naczyń; świadczenia w zakresie nefrologii; świadczenia w zakresie neurologii; świadczenia w zakresie chirurgii dziecięcej; świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej; świadczenia w zakresie leczenia osteoporozy; świadczenia w zakresie okulistyki; świadczenia w zakresie urologii; świadczenia w zakresie neurologii dziecięcej; świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

Zobacz wszystkie
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158