WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Najnowsze artykuły w serwisie WOW NFZ

Komunikat przypominający dla świadczeniodawców w sprawie przywileju korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania

2019-01-17
w sprawie przywileju korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością i bez skierowania za okazaniem wymaganego dokumentu

POZ-nocna i świąteczna opieka zdrowotna – konkurs ofert 2019 – rozstrzygnięcie postępowania

2019-01-17
w zakresie: świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym

IV Narodowy Kongres Żywieniowy

2019-01-16
25-26 stycznia 2019r. Warszawa

Zobacz wszystkie
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158