WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Aktualności

Najnowsze artykuły w serwisie WOW NFZ

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu

2021-09-17
Rodamed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Turek

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2021 - ogłoszenie o wniesieniu protestu

2021-09-16
Rodamed Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Turek

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - konkurs ofert 2021 - komunikat o zmianie terminu rozstrzygnięcia

2021-09-15
ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne: badania rezonansu magnetycznego (RM) na obszarze województwa wielkopolskiego

Zobacz wszystkie
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158