WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Artykuł nr: 6820 z dnia 07 czerwca 2010Drukuj

Komunikat dla pacjentów - korzystanie ze świadczeń medycznych w Polsce przez osoby ubezpieczone w innych państwach UE/EFTA

INFORMACJA DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Z TYTUŁU EMERYTURY/RENTY W INNYM PAŃSTWIE UE/EFTA

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne z tytułu emerytury/renty w innym państwie UE/EFTA w sytuacji zmiany miejsca zamieszkania na inne państwo członkowskie UE lub EFTA mogą korzystać na terenie tego państwa z pełnego zakresu świadczeń na podstawie ważnego dokumentu wydanego przez instytucję właściwą odnośnie posiadanego ubezpieczenia zdrowotnego. Dokumentem uprawniającym do tych świadczeń jest unijny dokument E121 lub S1, który po przyjeździe na teren państwa zamieszkania należy zarejestrować w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład: osoba ubezpieczona z tytułu emerytury/renty w Niemczech (posiadająca niemiecką emeryturę/rentę) zamierzająca zamieszkać na stałe w Polsce powinna zwrócić się z prośbą do niemieckiej kasy chorych o wydanie dokumentu E 121 lub S1. Dokument ten powinien zostać przekazany przez tę osobę w Polsce do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, na terenie którego osoba zamieszkuje celem zarejestrowania i wydania stosownego poświadczenia uprawniającego do korzystania z pełnego zakresu świadczeń na terenie Polski.

źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158