WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Artykuł archiwalny nr: 6754 z dnia 21 kwietnia 2010Drukuj

Komunikat dotyczący zasad rozliczania kosztów szczepień ochronnych [A]

 

Komunikat dotyczący zasad rozliczania kosztów szczepień ochronnych -

- osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i czasowo przebywające w Polsce

 

Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia, osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie Europejskiej karty Ubezpieczenia Zdrowotnego i czasowo przebywające w Polsce w przypadku wyrażenia woli lub zgody na wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych koszty szczepionek pokrywa Minister Zdrowia, a koszty lekarskiego badania kwalifikacyjnego i przeprowadzenia szczepienia zostaną sfinansowane na zasadach określonych w przepisach ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o ile szczepienie zostało wykonane u świadczeniodawcy posiadającego umowę z NFZ.

Jeżeli osoba legitymująca się kartą EKUZ podda się lekarskiemu badaniu kwalifikacyjnemu i przeprowadzeniu szczepienia u świadczeniodawcy nieposiadającego umowy z NFZ ponosi koszty: badania, szczepionki, wykonania szczepienia, konsultacji specjalistycznej. Ponadto, jeżeli osoba ta podda się obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu z zastosowaniem innej szczepionki niż ta określona w ust.5 ustawy o zwalczaniu oraz zapobieganiu zakażeń oraz chorób zakaźnych u ludzi, ponosi koszt zakupu szczepionki. Natomiast jeżeli posiadacz EKUZ wyrazi wolę kontynuowania cyklu szczepień ochronnych przewidzianego przez ustawodawstwo innego państwa, w którym cykl i rodzaj szczepień różni się od obowiązującego w Polsce, musi pokryć koszt zakupu leku. Wysokość dawki i rodzaj preparatu powinien ocenić lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne z uwzględnieniem wieku pacjenta i dokumentacji medycznej pacjenta dotyczącej szczepień ochronnych przeprowadzonych w innym państwie.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych
Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
Barbara Murawska

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158