WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 2181 z dnia 23 października 2018Drukuj

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

UWAGA!

Od 1 października 2021 r. wniosek o EKUZ on-line tylko przez IKP lub ePUAP

→ Sprawdź tutaj!

 

Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach UE/EFTA na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, w przypadkach pilnych.

EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Osoba ubezpieczona w NFZ nie może posługiwać się kartą EKUZ w Polsce.

 

 

WNIOSKI O WYDANIE KART EKUZ – zgodnie z procedurą należy składać w Oddziale NFZ, w którym osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia, poza osobami, które osobiście podejdą do pracowników obsługi bezpośredniej i na miejscu złożą wniosek o wydanie karty EKUZ i odbiorą kartę „od ręki”- po poprawnej weryfikacji.

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Wielkopolski można składać:

1) osobiście (lub poprzez osobę upoważnioną) - wzór poniżej w dokumentach do pobrania

Obsługa bezpośrednia w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu, Delegaturach WOW NFZ oraz Punktach Obsługi Ubezpieczonych odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Wydawanie biletów z numerem wejścia na Salę Obsługi kończy się 15 minut przed godziną zamknięcia Oddziału/Delegatury

 

2) Korespondencyjnie (pocztą tradycyjną) należy przesyłać wnioski wraz z kompletem stosownej dokumentacji, podpisane wypełnione w pkt 3 – podając adres zwrotny w celu odesłania karty

3) poprzez ePUAP

4) poprzez Internetowe Konto Pacjenta, czyli IKP

 

Dane teleadresowe

Więcej informacji o EKUZ  –  TUTAJ

 

>DRUKI DO POBRANIA<

 

WAŻNE:

Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku przesłanego pocztą tradycyjną będzie wysłana na wskazany we wniosku adres

Należy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres”

Dla osób powyżej 18 r.ż., zgłoszonych przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego naukę, np. zaświadczenie lub ważna legitymacja szkolna / studencka

Osoby pobierające rentę zobowiązane są przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń

 

W przypadku, gdy na terenie krajów UE/EFTA zostały Państwu już udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne, a nie posiadaliście Państwo ze sobą karty EKUZ i musicie przedłożyć za ten okres dowód potwierdzenia ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ.

 

 

125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158