WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 2181 z dnia 23 października 2018Drukuj

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach UE/EFTA na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, w przypadkach pilnych.

EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Osoba ubezpieczona w NFZ nie może posługiwać się kartą EKUZ w Polsce.

 

WNIOSEK O EKUZ – zgodnie z procedurą należy składać w Oddziale NFZ, w którym osoba jest zgłoszona do ubezpieczenia, poza osobami, które osobiście podejdą do pracowników obsługi bezpośredniej i na miejscu złożą wniosek o wydanie karty EKUZ i odbiorą kartę „od ręki”- po poprawnej weryfikacji.

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Wielkopolski można składać:

1) osobiście (lub poprzez osobę upoważnioną - WZÓR UPOWAŻNIENIA)

Obsługa bezpośrednia w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 (parter, Sala Obsługi), Delegaturach WOW NFZ oraz Punktach Obsługi Ubezpieczonych odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W Poznaniu oraz w Delegaturach w poniedziałki do godz. 18:00 - Do odwołania Oddział i jego Delegatury są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Wydawanie biletów z numerem wejścia na Salę Obsługi w Poznaniu kończy się 15 minut przed godziną zamknięcia Oddziału

Adresy w Wielkopolskim OW NFZ:

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
    
 • Delegatury WOW NFZ:
  • Kalisz, ul. Kolegialna 4
  • Konin, ul. Szpitalna 43
  • Leszno, pl. Kościuszki 4 
  • Piła, ul. Wojska Polskiego 43
    
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:
  • Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5 od 1 maja 2020 r. zmiana adresu na: ul. Wały J. Dąbrowskiego 2
  • Słupca, ul. Traugutta 7
   wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego

 

2) Korespondencyjnie (pocztą tradycyjną), pocztą elektroniczną – należy przesyłać podpisane wypełnione w pkt 3 – podając adres zwrotny w celu odesłania wnioski wraz z kompletem stosownej dokumentacją do oddziału NFZ wyłącznie właściwego ze względu na zgłoszenie według miejsca zamieszkania.

Adresy w Wielkopolskim OW NFZ – powyżej

Adres e-mail:  ekuz@nfz.gov.pl

Prosimy przesyłać skany kompletów dokumentów w jednym pliku – nie ma konieczności przesyłania stron 2-3 wniosków, są to informacje dla Państwa.

3) poprzez ePUAP

 

WAŻNE:

- W okresie kwiecień – sierpień zwiększa się Państwa zainteresowanie otrzymaniem kart EKUZ. W związku z tym prosimy o przesyłanie podpisanych wniosków o wydanie kart EKUZ co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wyjazdem. Jeżeli zdecydują się Państwo i będzie konieczność posiadania kart EKUZ w okresie krótszym, prosimy podejść do punktów obsługi w oddziałach / delegaturach NFZ, by złożyć wnioski i odebrać karty na miejscu „od ręki”, po poprawnej weryfikacji.

- Karta EKUZ na podstawie złożonego wniosku przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną, będzie wysłana na wskazany we wniosku adres

- Należy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres”.-

- Uprzejmie prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych w jednym pliku

- Informacje o systemie ochrony zdrowia w państwach, w których obowiązuje EKUZ - TUTAJ

- Informacje o terminie ważności EKUZ  –  TUTAJ

- dla osób powyżej 18 r.ż., zgłoszonych przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego naukę, np. zaświadczenie lub ważna legitymacja szkolna / studencka

- osoby pobierające rentę zobowiązane są przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń

 

 

W przypadku, gdy na terenie krajów UE/EFTA zostały Państwu już udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne, a nie posiadaliście Państwo ze sobą karty EKUZ i musicie przedłożyć za ten okres dowód potwierdzenia ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ

pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie CERTYFIKATU

 

 


125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158