WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Dla Pacjenta

Podstrona serwisu WOW NFZ zawierająca informacje przeznaczone dla Pacjenta.

Artykuł nr: 2181 z dnia 23 października 2018Drukuj

EKUZ - Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wyjeżdżając za granicę, warto zabrać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) - dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Liechtensteinie, Norwegii czy Szwajcarii, na takich samych zasadach, jak osoby ubezpieczone w danym kraju, w placówkach działających w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej, w przypadkach pilnych. EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

Osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się kartą EKUZ wyłącznie w innych państwach członkowskich.

 

WNIOSEK O EKUZ

Wnioski o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na terenie Wielkopolski można składać:

osobiście (lub poprzez osobę upoważnioną - WZÓR UPOWAŻNIENIA):

 

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • Poznań, ul. Grunwaldzka 158, parter, Sala Obsługi
    
 • Delegatury WOW NFZ:
  • Kalisz, ul. Kolegialna 4
  • Konin, ul. Szpitalna 43
  • Leszno, pl. Kościuszki 4 
  • Piła, ul. Wojska Polskiego 43
    
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:
  • Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5
  • Słupca, ul. Traugutta 7
   wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego

 

 

Obsługa bezpośrednia w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Poznaniu ul. Grunwaldzka 158 (parter, Sala Obsługi), Delegaturach WOW NFZ oraz Punktach Obsługi Ubezpieczonych odbywa się codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

W Poznaniu oraz w Delegaturach w poniedziałki do godz. 18:00

Wydawanie biletów z numerem wejścia na Salę Obsługi w Poznaniu kończy się 15 minut przed godziną zamknięcia Oddziału

 

 

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku i odbioru EKUZ w siedzibach WOW NFZ kartę można uzyskać korespondencyjnie, po:
1) przesłaniu pocztą tradycyjną wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie wyłącznie do oddziału NFZ, właściwego za względu na zgłoszenie do tego oddziału według adresu zamieszkania, na adres:

 

 • Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu:
  • 61-309 Poznań, ul. Grunwaldzka 158,
    
 • Delegatury WOW NFZ:
  • 62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
  • 62-504 Konin, ul. Szpitalna 43
  • 64-100 Leszno, pl. Kościuszki 4 
  • 64-920 Piła, ul. Wojska Polskiego 43
    
 • Punkty Obsługi Ubezpieczonych:
  • 63-900 Rawicz, ul. Ignacego Buszy 5
  • 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
    

2) przesłaniu pocztą elektroniczną zeskanowanego wniosku o wydanie EKUZ oraz kompletu stosownej dokumentacji w sprawie, wyłącznie do oddziału NFZ, właściwego za względu na zgłoszenie do tego oddziału według adresu zamieszkania, na adres e – mail:

 

 

3) poprzez ePUAP

 

WAŻNE:

- EKUZ na podstawie wniosku (prawidłowo wypełnionego i podpisanego) oraz kompletu stosownej dokumentacji, przesłanego pocztą tradycyjną lub elektroniczną, zostanie odesłana na wskazany we wniosku adres.

- Należy pamiętać o czytelnym wypełnieniu we wniosku o wydanie karty EKUZ punktu 3 – „Przesłać pocztą na adres”.-

- Uprzejmie prosimy o przesyłanie w formie elektronicznej wyłącznie zeskanowanej 1 strony wniosku o wydanie karty EKUZ oraz dokumentów niezbędnych do jej wydania.

- Informacje o systemie ochrony zdrowia w państwach, w których obowiązuje EKUZ - TUTAJ

- Informacje o terminie ważności EKUZ  –  TUTAJ

- dla osób powyżej 18 r.ż., zgłoszonych przez rodziców do ubezpieczenia zdrowotnego, konieczne jest dołączenie dokumentu potwierdzającego naukę, np. zaświadczenie lub ważna legitymacja szkolna / studencka

- osoby pobierające rentę zobowiązane są przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń

 

 

W przypadku, gdy na terenie krajów UE/EFTA zostały Państwu już udzielone rzeczowe świadczenia zdrowotne, a nie posiadaliście Państwo ze sobą karty EKUZ i musicie przedłożyć za ten okres dowód potwierdzenia ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, należy złożyć wniosek o wydanie Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego Kartę EKUZ

pobierz bezpłatnie wniosek o wydanie CERTYFIKATU

 

 


125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Zintegrowany Informator Pacjenta Poznań
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158