WOW NFZ logo Wielkopolski Odddział Wojewódzki Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Artykuł nr: 17452 z dnia 21 listopada 2022Drukuj

Świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – konkurs ofert 2023 - rozstrzygnięcie postępowań

KONKURS OFERT 2023
ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWAŃ

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza rozstrzygnięcie postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, w zakresie:

  • BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ
  • TLENOTERAPIA DOMOWA
  • POZYTONOWA TOMOGRAFIA EMISYJNA (PET)
  • TERAPIA HIPERBARYCZNA

ROZSTRZYGNIĘCIE
(w informatorze proszę wybrać datę: 2023 rok, bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowania: świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie - sok).

Pliki do pobrania

TREŚĆ KOMUNIKATU  TREŚĆ KOMUNIKATU  [1363KB]
125
130
Wielkopolska Izba Lekarska
Okregowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Główny Inspektoriat Farmaceutyczny
eWUŚ
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
Narodowy Program Ochrony Antybiotyków
Ratownictwo Medyczne
Akademia NFZ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
Liczy się każdy oddech
Poznańskie Pudełko Życia
Poszkodowani w misjach
ENED
Statystyka JPG
Placówka zdrowia przyjazna kombatantom
ePUAP
Komunikaty dla uzdrowisk
158